Reporting Periods » Reporting Periods

Reporting Periods

Reporting Period 1 -- August 16 - September 24, 2021
Reporting Period 2 -- September 28 - November 5, 2021
Reporting Period 3 -- November 9- December 17, 2021
Reporting Period 4 -- January 5 - February 18, 2022
Reporting Period 5 -- February 22 - April 8, 2022
Reporting Period 6 -- April 11- May 25, 2022